فهرست

در راستاي جشنواره بحار كتاب، انوار دانايي؛

250 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن شهر بهارستان خريداري شد

در راستاي چهارمین جشنواره «بحار كتاب ، انوار دانايي» 250 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن شهر بهارستان خريداري شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در جشنواره اهداي كتاب «بحار كتاب، انوار دانايي» و با هدف غني سازي منابع كتابخانه هاي عمومي، 250 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن شهر بهارستان به ارزش 200 میلیون ريال براي كتابخانه عمومي امام خميني بهارستان خريداري شد.
گفتني است كتب خريداري شده شامل عناوين متنوع و در رده هاي كودك، نوجوان و بزرگسال مي باشد.


 
نسخه قابل چاپ