فهرست

به منظور گراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني؛

فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد

كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان به منظورگراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني به عموم مردم برنامه هاي فرهنگي متنوعي برگزار كردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان به منظورگراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني به عموم مردم، از تاريخ 9 تا 15 دي ماه برنامه هاي فرهنگي متنوعي برگزار كردند. 

برگزاري جلسه نقد و بررسي كتاب هزار جان گرامي با حضور سركار خانم جعفري، نويسنده فعال و برخي اساتيد و شاعران شهرستان

 
نشست كتابخوان كتابخانه اي از كتاب از چيزي نمي ترسيدم