فهرست

در راستای چهارمین جشنواره بحار کتاب، انوار دانایی؛

31 نسخه کتاب كمك آموزشي به كتابخانه عمومي شهداي دهق اهدا شد.

در اقدامي حسنه و با هدف ارتقاء سطح كيفي و تقويت منابع درسي، تعداد 31 عنوان كتاب كمك آموزشي به كتابخانه عمومي شهداي دهق اهدا شد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در اقدامي حسنه و با هدف ارتقاء سطح كيفي و تقويت منابع درسي، تعداد 31 نسخه كتاب كمك آموزشي رشته علوم انساني به ارزش 35 میلیون و پانصد هزار ريال از طرف يكي از اعضاي فعال به كتابخانه  عمومي شهداي دهق اهدا شد.

خاطر نشان مي گردد اين كتابها پس از آماده سازي در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.

كلمات كليدی : اهدای کتاب
نسخه قابل چاپ