فهرست

با هدف تقويت منابع كتابخانه؛

47 نسخه کتاب از محل اعتبارات انجمن كتابخانه های عمومي شهر جوزدان خریداری شد

با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و فراهم كردن امكان دسترسي كتاب خوانان و علاقه مندان كودك و نوجوان 47 نسخه كتاب، از محل اعتبارات انجمن كتابخانه عمومي شهر جوزدان خريداري شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و فراهم كردن امكان دسترسي كتاب خوانان و علاقه مندان كودك و نوجوان به  منابع خواندني، 47 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن كتابخانه عمومي شهر جوزدان، به ارزش  23 ميليون ريال براي استفاده در كتابخانه انديشه اين شهر خريداري شد.

خاطر نشان مي گردد اين كتابها پس از آماده سازي در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.
 

كلمات كليدی : انجمن کتابخانه های عمومی شهر جوزدان
نسخه قابل چاپ