فهرست

از محل اعتبارات انجمن كتابخانه عمومي شهر دهق؛

153 نسخه كتاب خريداري شد

با هدف ارتقاء سطح كيفي، تامين و تقويت منابع كتابخانه اي 153 نسخه كتاب از محل اعتبارات انجمن كتابخانه عمومي شهر دهق خريداري شد.            

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و تامين منابع جديد، از محل اعتبارات انجمن كتابخانه عمومي شهر دهق، 153 نسخه كتاب در عناوين كودك و نوجوان به ارزش 87 ميليون ريال براي استفاده علاقه مندان در كتابخانه شهداي اين شهر خريداري شد.

خاطر نشان مي گردد اين كتابها پس از آماده سازي در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت.

نسخه قابل چاپ