فهرست

در راستاي برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحاركتاب، انوار دانايي»؛

بيش از 120 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي انديشه دستگرد اهدا شد

در راستاي برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحار كتاب، انوار دانايي» بيش از 120 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي انديشه دستگرد اهدا شد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحار كتاب، انوار دانايي» بيش از 120 نسخه كتاب توسط منيژه احمدي دستجردي به كتابخانه عمومي انديشه دستگرد اهدا شد.
گفتنی است این کتاب ها در موضوعات مختلف ويژه گروه بزرگسال است كه پس از استعلام و آماده سازي در اختيار اعضا قرار خواهد گرفت.


نسخه قابل چاپ