فهرست

همزمان با فرارسيدن فصل زمستان و بلندترين شب سال؛

ويژه برنامه شب يلدا در كتابخانه عمومي اشراق سرارود برگزار شد

همزمان با فرارسيدن فصل زمستان و بلندترين شب سال ويژه برنامه شب يلدا در كتابخانه عمومي اشراق سرارود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با فرارسيدن فصل زمستان و بلند ترين شب سال برنامه هاي مختلف فرهنگي در كتابخانه عمومي اشراق سرارود برگزار و با استقبال اعضاي فعال كتابخانه عمومي اشراق سرارود و دوستداران كتاب و كتابخواني روبرو شد.
در اين ويژه برنامه دوستداران كتاب با برنامه هاي متنوع چون حافظ خواني، شعر خواني و مسابقه به استقبال فصل زيباي زمستان رفته و اوقات خوشي را  سپري نمودند.
گفتني است در پايان به كودكان و نوجواناني كه در اين جشن، برنامه اجرا كرده بودند به رسم ياد بود اين روز جوايزي اهدا شد.

نسخه قابل چاپ