فهرست

با هدف غني سازي منابع كتابخانه‌اي؛

بالغ بر 218 نسخه كتاب براي كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا خريداري شد

بالغ بر 218 نسخه كتاب با هدف غني سازي منابع كتابخانه اي براي كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرضا خريداري شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، بالغ بر 55 عنوان كتاب و 218 نسخه كتاب حوزه كودك و نوجوان با هدف غني سازي منابع كتابخانه اي براي كتابخانه‌هاي عمومي تازه تاسيس شهرستان شهرضا خريداري شد.
فاطمه پورخاقان، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا گفت: با پيگيري هاي انجام شده تعداد 55 عنوان كتاب و 218 نسخه كتاب حوزه كودك و نوجوان يراي كتابخانه هاي عمومي تازه تاسيس شهرستان خريداري شده است.
وي افزود: ما علاقه‌مند هستيم كتاب‌هايي به كتابخانه برود كه خوانده شود و كتابي در قفسه كتابخانه جاي بگيرد كه عضو از آن استفاده كند و خوشحال شود.  
شايان ذكر است در شهرستان شهرضا از سال 1398 تا سال جاري 4 باب كتابخانه جديد شامل كتابخانه عمومي حاج كرمعلي مهديان قصر چم، كتابخانه عمومي ريحانه النبي، كتابخانه عمومي علامه دهخداي منظريه و كتابخانه عمومي و فرهنگسراي خميني آباد به مجموعه كتابخانه هاي شهرستان اضافه شده است.

نسخه قابل چاپ