فهرست

در راستاي نهادينه كردن فرهنگ مطالعه در كودكان انجام شد؛

معجون قصه و كاردستي در كتابخانه عمومي نايين

سلسله كارگاه‌‌هاي قصه‌گويي و كاردستي آبان و آذر سال جاري در كتابخانه عمومي نايين برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، سلسله كارگاه‌‌هاي قصه‌گويي و كاردستي آبان و آذر سال جاري در كتابخانه عمومي نايين برگزارشد.
فرشته رضايي، مسئول كتابخانه عمومي نايين ايجاد فضاي مناسب، شاد و جذاب براي كودكان در كتابخانه‌ها را يكي از مهم‌ترين راهكارهاي جذب كودكان و نوجوانان به كتابخانه‌ دانست و گفت: كتابخانه با برگزاری سلسله كارگاه‌هاي قصه‌گويي همراه با كاردستي سعي در جذب كودكان و نوجوان دارد.
وي هدف از تشكيل كارگاه‌هاي فوق را افزايش مهارت‌افزايي كودكان دانست و افزود: بدين‌گونه مفاهيم عميق اخلاقي و فلسفي در قالب قصه‌هايي دلچسب به كودكان ارائه مي‌شود و بعد ازآن با تعاملي سازنده بين كودكان يكي از شخصيت‌هاي آن داستان با كاغذ يا پارچه توسط خود كودك جان مي‌گيرد و اين همكاري در خلق كردن همان چيزي است كه باعث رشد و بالندگي كودك خواهد شد.