فهرست

در راستاي برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحاركتاب، انوار دانايي»؛

بيش از 240 نسخه كتاب توسط انتشارات چهارباغ به كتابخانه عمومي انديشه دستگرد اهدا شد

در راستاي برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحار كتاب، انوار دانايي» بيش از 240 نسخه كتاب توسط انتشارات چهارباغ به كتابخانه عمومي انديشه دستگرد اهدا شد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به همت كتابخانه عمومي انديشه دستگرد و همزمان با برگزاري چهارمين دوره جشنواره «بحاركتاب، انوار دانايي»  بيش از 240 نسخه كتاب توسط ابوالحسن شفيع اف، مدير انتشارات چهارباغ به كتابخانه عمومي انديشه اهدا شد.
گفتنی است کتاب ها در موضوعات مختلف ويژه گروه بزرگسال است كه پس از استعلام و آماده سازي در اختيار اعضا قرار خواهد گرفت.


كلمات كليدی : اهدای کتاب
نسخه قابل چاپ