فهرست

با هدف بررسی وضعیت کتابخانه انجام شد؛

بازدید شهردار و اعضاي شوراي شهر حسن آباد از كتابخانه عمومي آيت الله سعادت

شهردار و اعضاي شوراي شهر حسن آباد از کتابخانه عمومی آیت الله سعادت بازدید و با خدمات كتابخانه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، درراستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و به منظور بررسی وضعیت کتابخانه، مسعود جمشيدي، شهردار شهر حسن آباد به همراه اكبرابوالحسني ريیس شوراي شهر و مجتبي شفيعي ريیس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان جرقويه از كتابخانه عمومي آيت الله سعادت حسن آباد بازديد كردند.   
مجتبي شفيعي ضمن خوش آمدگویی و خيرمقدم مطالبی درباره فعاليت هاي كتابخانه و چگونگي خدمات دهي به مراجعان و سهم واريزي نيم درصد شهرداري بيان كرد.  
درادامه مسعود جمشيدي، شهردار شهر حسن آباد به بیان مطالبی درباره ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و اهميت كتابخانه ها به عنوان مرکز فعاليت هاي فرهنگي در شهر پرداخت و جهت همكاري درجهت واريزي نيم درصد شهرداري ها قول مساعد داد.                                  

در پایان اكبر ابوالحسني، ريیس شوراي شهر نیز از زحمات عليرضا جمشيدي، مسئول كتابخانه تقدیر و تشکر کرد.
                                                                    
نسخه قابل چاپ