فهرست

همزمان با هفته بسيج؛

جمعی از کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان از پايگاه المهدي بازدید کردند

همزمان با هفته بسيج جمعی از کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان از پايگاه المهدي وابسته به حوزه امام صادق (ع) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با  هفته بسيج جمعی از همكاران كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان از پايگاه المهدي وابسته به حوزه امام صادق (ع) بازدید  کردند.
حسين رحمتي، رييس كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان در اين نشست گفت: امروز بسيج نقش اساسي و مهمي در تمام عرصه ها از جمله حوزه هاي فرهنگي و علمي دارد .  
رحمتي ادامه داد: رويكرد بسيج رويكرد سازندگي است و توانمنديهاي تحسن برانگيز و روحيه انقلابي بسيجيان در جامعه مشهود است. بسيجي محدود به فضا و مكان خاصي نيست و بر حسب نياز جامعه وارد ميدان خدمت و جهاد مي شود و انتظاري هم ندارد.   
گفتنی است، در اين مراسم همكاران كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان از بخش هاي مختلف پايگاه المهدي از جمله كتابخانه اين پايگاه ديدن كردند و در پايان با اهداي كتاب از بسيجيان تقدير به عمل آمد.     
   
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ