فهرست

در راستای چهارمین جشنواره بحار کتاب، انوار دانایی؛

1200 جلد كتاب به كتابخانه انديشه جوزدان نجف آباد اهدا شد

در راستای چهارمین جشنواره بحار کتاب، انوار دانایی 1200 جلد کتاب به كتابخانه انديشه جوزدان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به همت و پيگيري سحر طارمي نژاد، مسئول كتابخانه 1200 جلد كتاب به ارزش 300 ميليون ريال از طرف هيات عاشورائيان جوزدان به اين كتابخانه اهدا شد.

خاطرنشان مي گردد، پيشتر نيز از طرف دانشگاه صنعتي اصفهان كتابهايي با موضوع عمومي دانشگاهي به اين كتابخانه اهدا شده بود.