فهرست

از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا انجام شد؛

اهدای 71 جلد کتاب به کتابخانه‌ عمومی آیت الله سعادت حسن آباد

در اقدامی ارزشمند و فرهنگی 71 جلدکتاب در قالب چهارمین جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایی» توسط اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا به کتابخانه عمومی آیت الله سعادت حسن آباد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در اقدامی ارزشمند و فرهنگی 71 جلدکتاب در قالب چهارمین جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایی» توسط اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا به کتابخانه عمومی آیت الله سعادت حسن آباد اهدا شد.
گفتنی است این کتاب ها با موضوع روانشناسی و به ارزش تقریبی 25 میلیون ریال می باشد که پس از آماده سازی در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

نسخه قابل چاپ