فهرست

در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛

برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومی ورزنه برگزار شد

برنامه هاي متنوع فرهنگي در هفته كتاب 1401 و در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه هاي عمومی ورزنه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، برنامه هاي متنوع فرهنگي  در هفته كتاب 1401 و  در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه هاي عمومی ورزنه برگزار شد.
 

 برگزاري نشست جمع خواني


 قصه گويي براي اعضاي كودك

 

برگزاري نشست كتابخوان در كتابخانه و مدارس روستا


بازديد بيش از 1500دانش آموزان از تمام مدارس و روستاهاي هم جوار از كتابخانه


برگزاري مسابقه نقاشي براي اعضاي كودك

 

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ