فهرست

پيرو مصوبه ديدار با بخشدار مركزي و دهياران؛

رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد از موسسه خيريه امداد سالمندان بازدید کرد

احمد احمدي رئیس اداره کتابخانه های عمومی نجف آباد از موسسه خیریه امداد سالمندان بازدید کرد و از برپايي ايستگاه مطالعه در اين مكان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج و توسعه كتابخواني احمد احمدي رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان به همراه مجيد ميرزايي بخشدار مركزي؛ سيد حسن لوح موسوي و محبوبه عباداللهي رييس و معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي از موسسه خيريه امداد سالمندان نجف آباد بازديد و با دكتر حميد پوراسماعيلي،مدير عامل موسسه به بحث و گفتگو پرداختند.
در اين ديدار احمدي با بيان اينكه همانطور كه توجه به كتابخواني در اقشار جامعه بويژه كودك و نوجوان مدنظر است خدمات فرهنگي شايسته به سالمندان نيز رسالتي است كه بعنوان نهاد متولي فرهنگ برعهده داريم و  راه اندازي ايستگاه مطالعه را بستر مناسبي براي گذراندن اوقات فراغت، سرگرمي و اميد به زندگي سالمندان بيان كرد.

دكتر پوراسماعيلي نيز با استناد به آمار رشد جمعيت كشور از وجود نزديك به يكصد هزار سالمند در نجف آباد تا سال ۱۴۲۰ خبر داد و ضمن  خرسندي از انجام چنين كار ارزنده اي بر بروزرساني و مناسب بودن منابع ارسالي تاكيد نمود. 

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ