فهرست

به همت بخش نابينايان كتابخانه ولي عصر(عج):

بزرگداشت استاد شهريار برگزار شد

ويژه برنامه بزرگداشت استاد شهريار و سالروز شعر و ادب پارسي به ميزباني كتابخانه عمومي ولي عصر(عج) شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اصفهان، ويژه برنامه بزرگداشت استاد محمد حسين شهريار و گراميداشت سالروز شعر و ادب پارسي، به ميزباني  بخش نابينايان كتابخانه عمومي ولي عصر(عج) شهرستان اصفهان  و با مشاركت بخش نابينايان كتابخانه مركزي مشهد و كتابخانه عمومي  شهيدان فتاح الجنان شهرستان نجف آباد در پلتفرم اسكاي روم برگزار شد.
 مروري بر شعر و زندگي استاد محمد حسين شهريار از كودكي تا كهنسالي، بررسي سرودن اشعار در دوره‌هاي مختلف سني ايشان از مباحثي بود كه منيره نوري، كتابدار بخش نابينايان كتابخانه مركزي مشهد به آن پرداخت.
نوري ضمن خوانش سير زندگي استاد شهريار و وقايع اتفاق افتاده در طول زندگي ايشان به مهمترين آثار استاد شهريار اشاره کرد و افزود: دليل انتخاب روز ولادت استاد شهريار به روز ملي زبان و ادبيات پارسي اين است  كه شهريار از درخشان‌ترين چهره‌هاي شعر معاصر ايران است و شخصيت چند وجهي اشعار وي نشان دهنده فرهنگ و ادبيات ملي ايران زمين است.
محسن سليميان،  كتابدار كتابخانه  عمومي شهيدان فتاح الجنان شهرستان نجف آباد با اشاره به اين كه شهريار با زبان و نگاهي ويژه در انواع و قالب‌هاي مختلف شعر سنتي سخن پردازي كرده است؛ افزود: يكي از بزرگترين خدمات استاد، ايجاد تحول در عرصه غزل فارسي است.
يد الله قربعلي ، عضو بخش نابينايان كتابخانه عمومي ولي عصر (عج) شهرستان اصفهان به ارائه مطالب پيرامون سبك اشعار شهريار و اهميت توجه به شعر فارسي پرداخت و گفت: شهريار به هيچ‌وجه شاعرى 'كلاسيك' نيست و آنانكه چنين مى‌پندارند يا شهريار را تنها شاعر غزليات مى‌شناسند و يا فريب جامه فاخر و قالب رسمى اشعار او را مى‌خورند در حاليكه هرگاه معنى تجدد را در دايره تقليد كوركورانه از واردات غربي محدود و محصور نسازيم و مفهوم معقول آن را در نظر بگيريم استاد شهريار را شاعرى مبتكر و متجدد خواهيم يافت.

خوانش غزل «گوهر فروش» از ديوان استاد شهريار توسط فاطمه قيوميان محمدي، دكتراي ادبيات فارسي از برنامه‌های این بزرگداشت بود.
 برنامه با شاهنامه خواني توسط  زهرا نصيري، و حافظ خواني توسط پرنيا عارفيان دو  عضو كودك نابينا بخش نابينايان كتابخانه عمومي ولي عصر (عج) به پايان رسيد.

 

عكس های مرتبط : كلمات كليدی : بزرگداشت شهریار , سالروز شعر و ادب فارسی , کتابخانه‌های عمومی اصفهان , ادبیات فارسی
نسخه قابل چاپ