فهرست

از سوی كانون اسلامي انصار تهران؛

500 نسخه كتاب به كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان اهدا شد

در راستاي جشنواره «بحار كتاب،انوار دانايي3» 500 نسخه كتاب توسط خيريه كانون اسلامي انصار تهران به كتابخانه عمومي آيت اله هاشمي قمبوان شهرستان دهاقان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان دهاقان، طي پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط محبوبه منصوريان، مسئول كتابخانه عمومي آيت اله هاشمي قمبوان با انتشارات مختلف در راستاي جشنواره «بحار كتاب،انوار دانايي 3» 500 نسخه كتاب توسط خيريه كانون اسلامي انصار تهران  به اين كتابخانه اهدا شد.
گفتني است كتاب‌هاي دريافتي شامل موضوعات مختلف و به ارزش تقريبي 50 ميليون ريال مي باشد. اين كتاب‌ها پس از استعلام و آماده سازي در اختيار اعضا قرار خواهد گرفت.

 
كلمات كليدی : اهدای کتاب , جشنواره اهدای کتاب , بحار کتاب،انوار دانایی , کتابخانه‌های عمومی دهاقان
نسخه قابل چاپ