فهرست

در راستاي همكاري‌هاي مشترك انجام شد؛

ديدار رئيس اداره كتابخانه‌هاي شهرضا با مدير كانون مركزي خادمياران رضوي

رییس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرضا در راستای همکاری‌های مشترک و ترویج فرهنگ کتابخوانی با مدير كانون خادمياران رضوي این شهرستان ديدار كرد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرضا، رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرضا در راستاي همکاری‌های مشترک و ترویج فرهنگ کتابخوانی با مدير كانون خادمياران رضوي شهرضا ديدار كرد.
در اين ديدار فاطمه پورخاقان، رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرضا ضمن معرفي جشنواره اهداي كتاب با عنوان «بحار كتاب، انوار دانايي» و جشنواره رضوي به مدير و اعضاي كانون خادمياران رضوي، استفاده از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي كانون خادمياران رضوي را جهت برگزاري اين رويدادهاي فرهنگي ضروري دانست و گفت: در تلاش هستيم با جلب مشاركت نهادهاي مختلف به ويژه دستگاه‌هاي فرهنگي، سومين جشنواره اهداي كتاب و يازدهمين جشنواره كتابخواني رضوي را باشكوه‌تر از سال هاي گذشته برگزار كنيم. 
وي با اشاره به ظرفيت بالقوه كانون مركزي خادمياران رضوي در جذب جوانان علاقه‌مند و فعال در مشاركت‌هاي اجتماعي و فرهنگي تصريح كرد: از اين ظرفيت مي‌توان در راستاي گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني بهره برد.
محسن طالب پور، مدير كانون خادمياران رضوي شهرضا نيز از آمادگي اين كانون براي مشاركت در برگزاري رويدادهاي فرهنگي خبر داد و گفت: اعضاي اين كانون ضمن شركت در اين برنامه‌هاي فرهنگي از تمام ظرفيت‌هاي خود براي انجام تبليغات به منظور برگزاري جشنواره‌ها بهره خواهند برد.

 
كلمات كليدی : رضوی , جشنواره کتابخوانی رضوی , خادمیار , آستان قدس , شهرضا , کتابخانه‌های عمومی شهرضا
نسخه قابل چاپ