فهرست

در راستاي جشنواره«بحار كتاب،انوار دانايي3» صورت گرفت؛

اهداي 160 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد

در راستاي جشنواره «بحار كتاب،انوار دانايي3» 160 نسخه كتاب توسط انتشارات رسالت قلم به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد شهرستان دهاقان اهدا شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان دهاقان، با پيگيري‌هاي صورت گرفته در راستاي جشنواره«بحار كتاب،انوار دانايي» 160نسخه كتاب به ارزش تقریبی 16 میلیون ریال توسط انتشارات رسالت قلم به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد اهدا شد.
كتب دريافتي شامل 80 نسخه كتاب كودك و نوجوان و 80نسخه كتاب بزرگسال مي باشد.
گفته مي شود اين منابع قسمت قابل توجهي از نياز منابع علمي بخش نوجوان كتابخانه مسجد جامع عطاآباد را برطرف خواهد کرد.

 
كلمات كليدی : اهدای کتاب , بحار کتاب،انوار دانایی , جشنواره اهدای کتاب , دهاقان , کتابخانه‌های عمومی دهاقان
نسخه قابل چاپ