فهرست

ويژه برنامه بزرگداشت روز قلم در فلاورجان برگزار شد

همزمان با بزرگداشت روز قلم ، ويژه برنامه‌اي در شهرستان فلاورجان به صورت مجازي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان فلاورجان، ويژه برنامه بزرگداشت روز قلم و پاسداشت چهره‌هاي ادبي برجسته در شهرستان  فلاورجان با حضور و فعاليت چشمگير كتابداران و سخنراني و شعرخواني استاد عباسعلي صافي، نويسنده و ويراستار شهرستان به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتدا كتاب «ترنم زاينده رود» مجموعه شعر شاعران فلاورجان توسط زهرا معنوي، مسئول كتابخانه شهيد مطهري معرفي شد، سپس كتاب‌هاي قهدريجان،«خيرين شهر قهدريجان»، «بهانه دلواپسي» توسط شهيده مرادي، مسئول كتابخانه فجر قهدريجان به صورت خلاصه معرفي شدند.
عباسعلي صافي، نويسنده بومی كتابهاي «قابهاي كهنه»، «ترنم زاينده رود: مجموعه شعر شاعران فلاورجان» و ويراستار كتابهاي همچون «قهدريجان، نكوداشت حسن باقريان» و «ديوان اشعار الكن»، ضمن گراميداشت 14 تير روز بزرگداشت پيشكسوتان اهل قلم، بيان كرد كه جايگاه قلم در فرهنگ قرآني، آنقدر با ارزش است كه خداوند به آن قسم ياد كرده است و آخرين معجزه خاتم پيامبران خود را كتاب قرار داده تا بدين سان به انسان گوشزد كند كه تا زماني كه انديشه ورزي خردمندانه در بين نوع بشر وجود داشته باشد، مسير صلاح و فلاح در زندگي انسان ها باز خواهد شد.
وي همچنين اشعاري از شاعر برجسته قهدريجان محمد محمدي متخلص به نسيم قهدريجان را قرائت كرد.
در اين ويژه برنامه زهرا وكيلی، كتابدار كتابخانه فاضل هندي  نيز  بخشي از غزل‌هاي خود را براي حاضران قرائت کرد.

 
نسخه قابل چاپ