فهرست

با كتابداران

نشست حافظ‌خواني در كتابخانه شيخ بهايي نجف‌آباد

به مناسبت شب يلدا و به ميزباني كتابخانه عمومي شيخ بهايي شهرستان نجف‌آباد نشست حافظ‌خواني با مشاركت كتابداران شهرستان نجف آباد و تيران و كرون برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد، به مناسبت فرارسيدن شب يلدا، و به منظور جلوگيري از انتشار بيماري كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، نشست مجازي حافظ‌خواني به ميزباني كتابخانه عمومي شيخ بهايي با مشاركت هفت نفر از كتابداران شهرستان نجف آباد و تيران و كرون از طريق پلتفرم  اسكاي روم برگزار شد.
در اين نشست زهره جمشيدي، كتابدار كتابخانه سردار شهيد احمد كاظمي، فرزانه دواشي مسئول كتابخانه الغدير شهرستان تيران و كرون، مهرالسادات جمشيدپور رابط فرهنگي شهرستان نجف آباد، مريم سپياني كتابدار كتابخانه شيخ بهايي، سميه حسين هاشمي مسئول كتابخانه شهداي شهر دهق، شكوفه پوررجب مسئول كتابخانه صديقه الزهراي حسين آباد و محمد يزداني فر كتابدار كتابخانه آيت الله   الل‌الله طالقاني گلدشت به خوانش غزلياتي از ديوان حافظ پرداختند.

 
عكس های مرتبط :