فهرست

تازه‌ترين اخبار

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان دعوت به همکاری می‌نماید:

استخدام نیروی کتابدار و كارشناس حقوقي

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان براي تكميل نيروي انساني خود، در رشته های شغلي کتابدار و حقوق از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي و موقت دعوت به همكاري مي نمايد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، این اداره کل براي تكميل نيروي انساني خود، در رشته های شغلي به شرح مندرج در بند ج با الویت رشته کتابداری برای شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، اصفهان (روستای دستجا)، چادگان، خمینی شهر، کاشان، لنجان و نایین و رشته شغلی‌حقوق برای اصفهان از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي و موقت دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي :

1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ويا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاریخ 1401/09/20
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 1401/09/20 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
رشته شغلي كتابدار به همراه 17 رشته مندرج در ذیل: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي،
1.زبان و ادبيات فارسي، 2.دبيري زبان و ادبيات فارسي، 3.الهيات و معارف اسلامي، 4.علوم اجتماعي، 5.دبيري علوم اجتماعي، 6.علوم ارتباطات اجتماعي، 7.مددكاري اجتماعي، 8.خبرنگاري، 9.صنايع چاپ، 10.مديريت تمامی گرايش ها، 11.روانشناسی، 12.علوم تربيتی، 13.راهنمايي و مشاوره، 14.مطالعات خانواده، 15.مهندسي كامپيوتر، 16.مديريت فناوري اطلاعات، 17.مهندسي فناوري اطلاعات (اولویت جذب با رشته های کتابداری و اطلاع رسانی می باشد)

رشته شغلی کارشناس حقوق: دارا بودن دانشنامه کارشناسی يا کارشناسی ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق.

گفتنی است، همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.