فهرست

گزارش تصويري

برگزاری جلسات قرائت قرآن کریم در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

همزمان با ماه مبارک رمضان و به منظور بهره مندی از فیوضات این ماه، جلسات قرائت قرآن کریم به صورت روزانه با حضور مدیر کل استان و همکاران ستاد در اداره کل کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود. در این جلسات به ارائه نکات و مطالبی از قرآن و بعضی از قواعد مهم تجوید پرداخته می شود که باعث آشنایی بیشتر حاضرین و انس با قرآن شود.