فهرست

گزارش تصويري

حضور کارکنان، کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس

کارکنان، کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی استان اصفهان همراه و یک صدا با آحاد مردم جامعه در راهپیمایی وحدت بخش روز جهانی قدس شرکت کردند. ارائه خدمات فرهنگی مانند برپایی ایستگاه نقاشی، معرفی جشنواره کتابخوانی رضوی و ... در مسیر راهپیمایی از فعالیت‌های کتابداران در حاشیه حضور در راهپیمایی بود.