فهرست

گزارش تصويري

حضور دوستداران کتاب و فرهنگ در کتابخانه های عمومی اصفهان در تعطیلات نوروز

در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰2، تعداد 9 باب کتابخانه عمومی در ۵ شهرستان این استان، با ارائه خدمات مختلف کتابخانه ای میزبان اعضا و مراجعین شدند.