فهرست

گزارش تصويري

برگزاری طرح ملی «کتابخانه گردی» در كتابخانه عمومي آيت الله محمدحسين خرد دهاقان

برپايي ميز پاسخگويي و مطالبه گري از مسئولين شهرستان با حضور معاونت فرمانداري و شهردار شهرستان دهاقان،برگزاري نمايشگاه صنايع دستي،كاشت درخت وبازديد مدرسه كوثر و كاركنان و مددجويان بهزيستي از جمله برنامه هاي اجرا شده در اين مراسم بود.