فهرست

گزارش تصويري

برگزاري طرح كتابخانه گردي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا

به مناسبت سالروز تاسيس نهاد كتابخانه‌های عمومی کشور طرح كتابخانه گردي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا برگزار شد.