فهرست

گزارش تصويري

برگزاری فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان 

كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان به منظورايجاد عادت به مطالعه و آشنايي با خدمات و امكانات كتابخانه هاي عمومي، درآذر ماه1401 برنامه هاي فرهنگي متنوعي همچون ديدار با خانواده محترم شهدا، نشست كتابخوان، جمع خواني، بلندخواني، رنگ آميزي، آموزش كاردستي، قصه گويي و نمايشگاه كتاب برگزار كردند.