فهرست

گزارش تصويري

افتتاح كتابخانه علامه دهخدا منظريه و افتتاح مجازي 9 باب کتابخانه عمومی در استان اصفهان

با حضور استاندار اصفهان10 باب کتابخانه عمومی در شهرستانهای برخوار، شهرضا، کاشان، لنجان و مبارکه در استان اصفهان افتتاح شد.