فهرست

گزارش تصويري

برگزاري برنامه هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان

به مناسبت شهادت حضرت علي، روز معلم، روز هواي پاك و همچنين روز قدس برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد.