منوی اصلی
·       
  نظارت بر كتابخانه‏ها

§         اطلاع از آخرين ويرايش درجه‏بندي كتابخانه‏هاي عمومي استان

§         بازديد كارشناسي از كتابخانه‏هاي عمومي جديدالتاسيس مشاركتي و نهادي

§         بازديد دوره‏اي و موردي از كتابخانه‏هاي عمومي نهادي و مشاركتي و ارائه گزارش به ستاد استان و نهاد

§         ارائه مشاوره به مسئولين كتابخانه‏ها در جهت ارتقاي درجه كتابخانه‏ها

§         نظارت بر اجراي دقيق دستورالعمل‏هاي تخصصي در كتابخانه‏ها

§         پيگيري اجراي تفاهم‏نامه‏هاي مرتبط با حوزه امور كتابخانه‏ها

§         بررسي كتابخانه هاي مستعد مشاركتي شدن در استان

·         خدمات فني در كتابخانه‏ها

§         نظارت كلي بر امور فني كتابخانه‏ها (آماده‏سازي منابع اطلاعاتي، فهرستنويسي، وجين، و رف‏خواني طبق دستورالعمل‏هاي ابلاغي)

§         نظارت بر ورود اطلاعات منابع اطلاعاتي (كتاب، نشريات، منابع گروه‏هاي خاص، مواد ديداري و شنيداري) مطابق آيين نامه

§         نظارت بر آماده‏سازي منابع اطلاعاتي طبق دستورالعمل‏هاي ابلاغي

§         پاسخگويي به اشكالات فني فهرستنويسي و برطرف كردن مشكلات موجود در اين زمينه

§         ارائه مشاوره فني به مسئولين كتابخانه‏ها در جهت بهبود ارائه خدمات كتابخانه اي

§         نظارت بر اجراي فرايند رف خواني و وجين منابع اطلاعاتي در كتابخانه هاي تحت پوشش

·         ارتقاي دانش نيروي انساني

§         اطلاع كافي از وضعيت علمي، فني، و فعاليت‏هاي فردي كتابداران استان و تهيه بانك اطلاعات كتابداران در اين خصوص

§         نيازسنجي آموزش‏هاي مورد نياز كتابداران

§         تلاش در جهت برگزاري دوره‏هاي آموزشي ضمن خدمت با هماهنگي مدير كل

§         تبيين دستورالعمل‏هاي تخصصي براي مسئولين و كتابداران كتابخانه‏ها با هماهنگي اداره‌كل‌امور‌كتابخانه‌ها

§         تلاش در جهت برگزاري سمينارها، كنفرانس‏ها و همايش‏هاي تخصصي كتابداري براي مسئولين و كتابداران كتابخانه‏ها

·         خدمات جانبي

§         مكان‏يابي كتابخانه‏هاي عمومي مستعد ارائه خدمات جنبي (درآمدزا)

§         تلاش در جهت ايجاد و گسترش خدمات جنبي (درآمدزا) در كتابخانه‏ها

·         برنامه هاي مناسبتي

§         هفته كتاب: انجام كليه امور مربوط به هفته كتاب بر اساس بخشنامه هاي ارسالي از طرف اداره كل امور كتابخانه ها

§         نمايشگاه كتاب: نظارت بر برگزاري نمايشگاه كتاب در استان و تهيه جدول زمانبندي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب و تازه هاي كتاب در سطح شهرستان ها

·         خدمات عمومي كتابخانه‏ها

§         نظارت بر استفاده‏ي بهينه از فضاهاي كتابخانه‏هاي عمومي

§         نظارت بر كيفيت خدمات عمومي ارائه شده در كتابخانه­هاي عمومي

§         سياست‏گزاري در جهت اجراي خدمات نوين در كتابخانه‏هاي عمومي

§         امكان سنجي ايجاد بخش‏هاي مختلف كتابخانه شامل بخش مرجع، بخش اينترنت، بخش نشريات، بخش نابينايان، بخش كودك و نوجوان در سطح استان و پي گيري در خصوص ايجاد بخشهاي مذكور در كتابخانه ها

§         تلاش براي ايجاد و گسترش بخش هاي مختلف و ساماندهي آنها

§         شاداب سازي و محرم سازي فضاي كتابخانه ها

§         بررسي راهكارهاي افزايش عضويت، امانت و ...

·         ساعات كاري كتابخانه‏ها

§         نظارت مستمر و كنترل ساعات بازبودن كتابخانه طبق مقررات

§         نظارت بر نحوه و زمان فعاليت  كتابخانه‏هاي عمومي شبانه‏روزي استان

·         ارتباط با ستاد نهاد

§         شركت
فعال در نظرسنجي هاي انجام شده از طريق پست الكترونيكي اداره كل

§         ارسال به‏ موقع پاسخ بخشنامه‏ها

§         دقت در پاسخگويي به بخشنامه هاي ارسالي

§         شركت فعال در گردهمايي دوره‏اي امور كتابخانه‏ها

§         مطلع نمودن به موقع ستاد نهاد از آخرين وضعيت كتابخانه‏هاي تحت پوشش (تعطيلي، تغيير آدرس، تعميرات و ...)

§         ارائه گزارش حوزه امور كتابخانه هاي استان در خصوص كليه فعاليت هاي صورت گرفته در كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش به صورت فصلي به اداره كل امور كتابخانه هاي نهاد

·         ارتباط با مدير كل استان

§         برگزاري جلسه به صورت هفتگي با مدير كل استان و ارائه گزارش

§         هماهنگي در خصوص بازديد از كتابخانه‏ها

§         پيشنهاد براي جابجايي مسئولين كتابخانه و روساي ادارات شهرستان به مدير كل كتابخانه‏هاي عمومي با ارائه طرح توجيهي

§         گردآوري و اطلاع از نيازهاي كتابخانه­­هاي عمومي استان (از نظر ‌منابع مالي، ‌نيروي انساني، تجهيزات و ساير موارد) و ارائه گزارش به مدير كل استان به صورت مستمر

·         فناوري اطلاعات كتابخانه‏ها

§         تسلط كامل بر استفاده از نرم افزار مديريت كتابخانه اي مورد استفاده در كتابخانه هاي تحت پوشش

§         نظارت بر استفاده‏ي صحيح از نرم افزار مديريت كتابخانه در كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش

§         اطلاع از نحوه توزيع نرم افزار كتابداري و نمايه نشريات در كتابخانه‏ها و برنامه‏ريزي به منظور استفاده بهينه از اين نرم‏افزارها

§         نظارت بر روزآمدسازي نمايه نشريات در كتابخانه هاي عمومي نهادي و مشاركتي

·         ارتقاي فردي

§         مطالعه‏ي مستمر در مورد خدمات نوين كتابداري

§         شركت در دوره‏هاي آموزشي مرتبط با حوزه كاري

§         پژوهش در حوزه كتابداري، اطلاع‏رساني و خدمات كتابخانه‏اي

 

 

 

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.