منوی اصلی


شرايط عضويت

 

1-   تكميل فرم رعايت مقررات  و فرم تقاضاي عضويت

2-  ارائه   2   قطعه عكس

3-   ارائه كارت ملي

4-   پرداخت حق عضويت سالانه

تذكر1: مدت اعتبار كارت عضويت يكسال از تاريخ صدور است.

تذكر2: استفاده از كارت عضويت فقط براي صاحب كارت  مجاز است.

تذكر3: استفاده از خدمات كتابخانه فقط با ارائه اصل كارت عضويت ميسر است.

تذكر4: كارت صادر شده در تمام كتابخانه هاي وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي فعال در سطح استان معتبر مي باشد.


موارد تخفيف:

1-  جانبازان ،ايثارگران و فرزندان شهدا، اعضاي فعال بسيج با ارائه معرفي نامه : 100درصد (رايگان).    

2-  خردسالان : 100 درصد (رايگان).  

3-  كليه بازنشستگان دولت : 100درصد (رايگان).                      

4-  كليه كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به همراه همسر و فرزندان كاركنان : 100درصد (رايگان).

5-  كليه معلولان (نابينايان، كم بينايان، معلولين جسمي، حركتي) : 100درصد (رايگان).

6-  افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) ، بهزيستي، مراكز خيريه و يا كساني كه به تشخيص مسئول كتابخانه توان پرداخت حق عضويت را ندارند : 100درصد (رايگان).

7-  كتابداران ساير سازمان­ها و دانشجويان رشته كتابداري : 50 درصد (نيم بهاء)

8-  اعضايي كه در طول يك دوره عضويت موفق به توليد علم (چاپ كتاب و يا مقالات علمي در مجلات معتبر) شده­اند : 50 درصد (نيم بهاء).


    
عضويت در هفته كتاب رايگان و در ميلاد 14معصوم واعيادتعطيل (روز قبل از عيد) نيم بها مي باشد.                        

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.