منوی اصلیشيوه نامه تاسيس كتابخانه هاي مشاركتيدستورالعمل كتابخانه هاي مشاركتيروند صدور مجوز مشاركتي در اداره كل استانروند صدور مجوز مشاركتي در نهادفرم موافقت نامه مشاركتيفرم تقاضانامه مشاركتيفرم گردش كار صدور مجوزفرم گردش كار تمديد مجوز
نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.