منوی اصلی
1393/3/31 شنبه·         عضويت در كميته منابع انساني اداره كل

§         شركت در جلسات كميته

§         بررسي وضعيت و امتياز دهي به مصاحبه كنندگان

·         دبير ستاد اقامه نماز اداره كل

§         انتشار دو هفته نامه يك گام تا بهشت

§         كمك به پيشبر اهداف اقامه  نماز و ارابتط با ستاد

·         ارتقا شاخص هاي فرهنگي ساليانه

§         برنامه ريزي جهت اجراي طرح هاي ملي و استاني

§         برنامه ريزي مسابقات مكتوب و آنلاين ملي و استاني

§         برنامه ريزي جهت نقد هاي ملي،شهرستاني و استاني

§         برنامه ريزي جهت نهادينه كردن فرهنگ مطالعه در سطح استان

§         انتخاب شهرستان فرهنگي و ارسال گزارش به نهاد

·         نظارت و ارزيابي

§         بازديد از كتابخانه ها به همراه تيم كارشناسي اداره كل

§         بازديد از وبلاگ كتابخانه ها به طور روزانه و درج نظر جهت بهبود وبلاگ ها

§         انتخاب كتابخانه هاي برتر فرهنگي و ارسال گزارش به طور ماهيانه به تهران

§         ارسال بخشنامه هاي فرهنگي نهاد به شهرستان ها و پيگيري اجراي آنها

§         تنظيم دستور العمل هاي فرهنگي در اداره كل و نظارت بر اجراي آنها

 

·         كانون هاي ادبي

§         انتخاب و گزينش  مسئولين كانون هاي ادبي

§         نظارت بر عملكرد مسئولين

§         پيگيري مطالبات حقوقي مسئولين كانونها

§         برنامه ريزي جهت نقدهاي فاخر شهرستاني

§         برنامه ريزي جهت نقدهاي فاخر ملي

§         بروزرساني فايل كانون هاي ادبي استان

§         ارسال گزارش و مستندات نقد به نهاد

 

·         گروه هاي مطالعاتي

§         برنامه ريزي جهت افزايش تعداد گروه هاي مطالعاتي مطابق با سطوح مورد انتظار

§         برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات بررسي كتاب در اين گروهها

§         برنامه ريزي جهت شكل گيري سيرهاي مطالعاتي در اين گروهها

§         ارسال گزارش دستاورد اين گروهها به نهاد

 

·         شبكه كتابخوانان حرفه اي

§         برنامه ريزي جهت افزايش تعداد اعضاي  شبكه

§         برگزاري مسابقات آنلاين  مشاركتي

§         برنامه ريزي و اجراي موارد مربوط به شبكه شامل مشاوره كتاب، نقد كتاب و ...نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.