منوی اصلینام كتاب: محمد پيامبري براي هميشه

نويسنده: حسن رحيم پور ازغدي


بخشي از كتاب:

امروز اتحاد عقيدتي در مشتركات و وحدت سياسي مسلمانان در برابر دشمنان اسلام را فقط از طريق آفاتِ داخلي مي‌توان در هم ريخت و اتفاقاً در رأس طرح‌هاي عملياتي مخالفان اسلام، همين سازمان دادن به فتنه‌هاي داخلي در پشت جبهه‌ي جهان اسلام قرار دارد. امروز هر كس به هر بهانه و دليل و با هر زباني، در ايران و جهان اسلام، به فتنه‌ي تفرقه‌ي مذاهب اسلامي و جنگ‌هاي مذهبي و توهين به مذاهب رسمي اسلام دامن بزند ـ ولو ناآگاهانه ـ بايد شريك صهيونيست‌ها دانسته شود ‌و توجه داشته باشيم كه به خصوص در سال‌هاي اخير، دوباره همان دست‌هايي كه در يكي، دو قرن گذشته با مذهب‌سازي و فرقه‌پردازي و افراط‌پروري، كينه‌هاي مذهبي را بين مسلمانان عليه يكديگر رشد دادند، فعّال شده‌اند.نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.