فهرست

شهرستان نجف آباد

ويژه برنامه حسينيه كتاب شهرستان نجف آباد برگزار شد
با هدف معرفی كتاب «كربلا مبارزه با پوچي‌ها»؛

ويژه برنامه حسينيه كتاب شهرستان نجف آباد برگزار شد

ويژه برنامه حسينيه كتاب شهرستان نجف آباد به ميزباني كتابخانه انديشه جوزدان برگزار شد.

26 /6/ 1402
مشاهده
اهداي 720 جلد كتاب كمك آموزشي از سوي بنياد علمي آموزشي قلم‌چي
با هدف غني شدن منابع كتابخانه‌اي و ارتقاء سطح علمي دانش آموزان انجام شد؛

اهداي 720 جلد كتاب كمك آموزشي از سوي بنياد علمي آموزشي قلم‌چي

با هدف ارتقاء سطح علمي دانش آموزان و غني شدن منابع كتابخانه اي، 720 جلد كتاب كمك آموزشي از سوي بنياد علمي آموزشي قلم‌چي به 10 باب از كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد اهدا شد.

24 /5/ 1402
مشاهده