فهرست

شهرستان نجف آباد

اهداي 19 جلد كتاب با موضوع علوم اجتماعي به کتابخانه عمومی ولایت
از سوي عضو كتابخانه انجام شد؛

اهداي 19 جلد كتاب با موضوع علوم اجتماعي به کتابخانه عمومی ولایت

در راستاي گسترش مشاركت عمومي در تامين و تجهيز منابع پر مخاطب، 19 جلد كتاب از سوي يكي از اعضاي كتابخانه ولايت رحمت آباد اهدا شد.

12 /11/ 1401
مشاهده
 17 جلد كتاب كمك آموزشي رشته علوم تجربي و كودك به کتابخانه
در اقدامي حسنه و از سوي عضو خیر؛

17 جلد كتاب كمك آموزشي رشته علوم تجربي و كودك به کتابخانه

در راستاي مسئوليت پذيري همگاني و نياز سنجي اعضاء در تامين و تجهيز منابع پر مخاطب، تعداد 17 جلد كتاب توسط يكي از اعضاي خير نیک انديش كتابخانه شيخ بهايي اهدا شد.

12 /11/ 1401
مشاهده