فهرست

شهرستان نائين

اولین المان کتاب و کتابخوانی در نایین نصب شد
در راستای ترویج فرهنگ مطالعه؛

اولین المان کتاب و کتابخوانی در نایین نصب شد

المان شهری «کتاب» در راستای زیباسازی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهر نایین احداث و رونمایی شد.

25 /2/ 1403
مشاهده
ایستگاه نقاشی کودکان برپا شد
باهدف ترغیب کودکان در توجه به مسئله فلسطین و در حاشیه راهپیمایی روز قدس؛

ایستگاه نقاشی کودکان برپا شد

همزمان با روز جهانی قدس، ایستگاه نقاشی در مسیر راهپیمایی این روز درشهرستان نایین برپا شد.

24 /1/ 1403
مشاهده