فهرست

شهرستان لنجان

کتاب «عمو قاسم» در كتابخانه صادق آل محمد (ع) ورنامخواست معرفی شد
به مناسبت سومين سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سليماني؛

کتاب «عمو قاسم» در كتابخانه صادق آل محمد (ع) ورنامخواست معرفی شد

به مناسبت سومين سالگرد شهادت سردار دل‌ها کتاب «عموقاسم» در كتابخانه صادق آل محمد (ع) ورنامخواست معرفی شد.

20 /10/ 1401
مشاهده
مسابقه كتابخواني با محوریت کتاب «شاخص هاي مكتب شهيد سليماني» برگزار شد
به مناسبت سومين سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني؛

مسابقه كتابخواني با محوریت کتاب «شاخص هاي مكتب شهيد سليماني» برگزار شد

به مناسبت سومين سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني مسابقه كتابخواني در كتابخانه شهيد علم الهدي برگزار شد.

17 /10/ 1401
مشاهده