فهرست

شهرستان لنجان

فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع به همت كتابخانه عمومي آيت الله ارباب چرمهين برگزار شد
به مناسبت روز جهاني قدس؛

فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع به همت كتابخانه عمومي آيت الله ارباب چرمهين برگزار شد

به مناسبت روز جهاني قدس فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع به همت كتابخانه عمومي آيت الله ارباب چرمهين برگزار شد.

24 /1/ 1403
مشاهده
برنامه‌هاي نوروزي در كتابخانه عمومي باقرالعلوم زاينده رود برگزار شد
با حضور کودکان؛

برنامه‌هاي نوروزي در كتابخانه عمومي باقرالعلوم زاينده رود برگزار شد

ویژه‌برنامه‌های تعطيلات نوروز با حضور اعضای کودک در کتابخانه عمومی باقرالعلوم زاینده‌رود برگزار شد.

24 /1/ 1403
مشاهده