فهرست

شهرستان گلپايگان

 جشن ويژه گراميداشت روز دختر در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي گلپايگاني (ره) شهرستان گلپايگان برگزار شد
همزمان با آغاز دهه كرامت؛

جشن ويژه گراميداشت روز دختر در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي گلپايگاني (ره) شهرستان گلپايگان برگزار شد

همزمان با آغاز دهه كرامت، جشن ويژه گراميداشت روز دختر با همكاري ادارات شهرستان در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي گلپايگاني(ره) برگزار شد.

29 /2/ 1403
مشاهده
برگزاري غرفه‌هاي فرهنگي در اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان گلپايگان
در راهپيمايي روز قدس صورت گرفت؛

برگزاري غرفه‌هاي فرهنگي در اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان گلپايگان

همزمان با راهپيمايي روز قدس غرفه‌هاي فرهنگي با حضور بيش از يكصد عضو علاقه‌مند كودك و نوجوان در اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان برپا شد.

24 /1/ 1403
مشاهده