فهرست

شهرستان فلاورجان

 فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد
به منظور گراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني؛

فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان برگزار شد

كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان به منظورگراميداشت و شناساندن راه و هدف سردار سليماني به عموم مردم برنامه هاي فرهنگي متنوعي برگزار كردند.

17 /10/ 1401
مشاهده
مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» برگزار می شود
به همت اداره كتابخانه هاي عمومي فلاورجان؛

مسابقه کتابخوانی «کتاب و زندگی» برگزار می شود

به منظور توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني، مسابقه كتابخواني با محوريت كتاب هاي «پدر محبوب من» و «هنررضايت از زندگي» به همت اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان و با همکاری كميسيون بانوان فرمانداري برگزار مي شود.

15 /9/ 1401
مشاهده