فهرست

شهرستان فريدون شهر

مراسم بزرگداشت شهيد قاسم سليماني در كتابخانه سردار دلها برگزار شد
با حضور مسئولين و شاعران مطرح شهرستان؛

مراسم بزرگداشت شهيد قاسم سليماني در كتابخانه سردار دلها برگزار شد

با حضور مسئولين و شاعران مطرح شهرستان مراسم بزرگداشت شهيد قاسم سليماني در كتابخانه سردار دلها برگزار شد.

24 /10/ 1401
مشاهده
 از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني شهرستان فريدونشهر تقدير شد
همزمان با روز كتاب، كتابخواني و كتابدار؛

از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني شهرستان فريدونشهر تقدير شد

همزمان با روز كتاب، كتابخواني و كتابدار از برترين هاي حوزه كتاب در كتابخانه آل ياسين تقدير شد.

1 /9/ 1401
مشاهده