فهرست

شهرستان فريدون شهر

كارگاه آموزشي «مهارتهاي زندگي» در كتابخانه سردار دلها برگزار شد
با هدف توانمند سازی جامعه کتابخوان؛

كارگاه آموزشي «مهارتهاي زندگي» در كتابخانه سردار دلها برگزار شد

كاركاه آموزشي «مهارتهاي زندگي» ويژه بانوان و دختران در كتابخانه عمومی سردار دلها برگزار شد.

18 /2/ 1402
مشاهده
از اعضاي شوراي اسلامی شهر برف انبار تقدیر شد
به مناسبت بزرگداشت روز شوراها؛

از اعضاي شوراي اسلامی شهر برف انبار تقدیر شد

به مناسبت بزرگداشت روز شوراها از اعضای شورای اسلامی شهر برف انبار تقدیر شد.

14 /2/ 1402
مشاهده