فهرست

شهرستان فريدن

15 نفر از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني كتابخانه علامه اميني دامنه تقدير شدند
به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛

15 نفر از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني كتابخانه علامه اميني دامنه تقدير شدند

به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني، از 15 نفر برتر حوزه كتاب و كتابخواني كتابخانه علامه اميني دامنه تقدير شد.

1 /9/ 1401
مشاهده
 از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني زندان داران تقدير شد
در راستای ترویج فرهنگ مطالعه؛

از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني زندان داران تقدير شد

همزمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه از برترين هاي حوزه كتاب در كتابخانه شهيد لاجوردي زندان داران تقدير شد.

1 /9/ 1401
مشاهده