فهرست

شهرستان فريدن

مراسم شب شعر يلدايي برگزار شد
به میزبانی کتابخانه عمومی دانشوران؛

مراسم شب شعر يلدايي برگزار شد

مراسم شب شعر يلدايي به میزبانی كتابخانه عمومي دانشوران برگزار شد.

5 /10/ 1402
مشاهده
 فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد
به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد

به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد.

9 /9/ 1402
مشاهده