فهرست

شهرستان شهرضا

زنگ مقاومت در مدرسه آیت الله کاشانی نواخته شد
با هدف اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت؛

زنگ مقاومت در مدرسه آیت الله کاشانی نواخته شد

زنگ مقاومت با هدف اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت در مدرسه آیت الله کاشانی نواخته شد.

15 /10/ 1401
مشاهده
حضور مسئول كتابخانه شهيد همت شهرضا در دبستان ام البنين شهرك طالقاني
با هدف ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛

حضور مسئول كتابخانه شهيد همت شهرضا در دبستان ام البنين شهرك طالقاني

مسئول كتابخانه شهيد همت شهرضا با حضور در دبستان ام البنين شهرك طالقاني به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداخت.

12 /10/ 1401
مشاهده