فهرست

شهرستان شهرضا

برپايي جشن يلدا در كتابخانه عمومي ريحانه النبي شهرضا
به مناسبت فرا رسيدن شب يلدا صورت گرفت؛

برپايي جشن يلدا در كتابخانه عمومي ريحانه النبي شهرضا

مراسم جشن يلدا با هدف آشنايي كودكان با مراسم سنتي يلدا همراه با برنامه‌هاي متنوع در كتابخانه عمومي ريحانه النبي برگزار شد.

5 /10/ 1402
مشاهده
  اهداي يك دستگاه آب سردكن به كتابخانه عمومي ريحانه النبي شهرضا
توسط خيرين انجام شد؛

اهداي يك دستگاه آب سردكن به كتابخانه عمومي ريحانه النبي شهرضا

يك دستگاه آب سردكن توسط اعضاي هيئت مديره اتحاديه تعاوني مسكن شهرضا به كتابخانه عمومي ريحانه النبي اهدا شد.

9 /9/ 1402
مشاهده