فهرست

شهرستان شاهين شهر و ميمه

 برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه امام صادق(ع) ميمه
همزمان با هفته بزرگداشت شهر ميمه برگزار شد؛

برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه امام صادق(ع) ميمه

همزمان با هفته بزرگداشت شهر ميمه فعاليت‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه عمومي امام صادق(ع) ميمه برگزار شد.

29 /2/ 1403
مشاهده
برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی دركتابخانه‌‌ عمومي شهيد دستغيب شاهين‌شهر
با حضور دانش آموزان مدرسه افق انجام شد؛

برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی دركتابخانه‌‌ عمومي شهيد دستغيب شاهين‌شهر

ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی با حضور دانش آموزان مدرسه افق دركتابخانه‌‌ عمومي شهيد دستغيب شاهين‌شهر برگزار شد.

16 /1/ 1403
مشاهده