فهرست

شهرستان سميرم

فعاليتهاي متنوع فرهنگي در كتابخانه های عمومي شهرستان سميرم برگزار شد
به مناسبت سومين سالگرد شهادت سردار سليماني؛

فعاليتهاي متنوع فرهنگي در كتابخانه های عمومي شهرستان سميرم برگزار شد

به مناسبت سومين سالگرد شهادت سردار سليماني فعاليت هاي فرهنگي متنوعی در كتابخانه هاي عمومي سميرم برگزار شد.

20 /10/ 1401
مشاهده
فعاليتهاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان سميرم برگزار شد
به مناسبت هفته کتاب و در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛

فعاليتهاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان سميرم برگزار شد

فعاليتهاي متنوع فرهنگي به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني به همت كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهرستان سميرم برگزار شد.

1 /9/ 1401
مشاهده