فهرست

شهرستان دهاقان

اهدای 41 نسخه کتاب کودک به کتابخانه آیت ا.. محمدحسین خرد
در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای انجام شد؛

اهدای 41 نسخه کتاب کودک به کتابخانه آیت ا.. محمدحسین خرد

41 نسخه کتاب کودک از انتشارات کتابک در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای به کتابخانه آیت ا.. محمدحسین خرد اهدا شد.

11 /2/ 1403
مشاهده
پیگیری راه‌اندازی کتابخانه سیار برای روستاها و مناطق فاقد کتابخانه
در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهاقان مطرح شد؛

پیگیری راه‌اندازی کتابخانه سیار برای روستاها و مناطق فاقد کتابخانه

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهاقان در سال جاری با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در فرمانداری برگزار شد.

6 /2/ 1403
مشاهده