فهرست

شهرستان دهاقان

500 نسخه كتاب به كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان اهدا شد
از سوی كانون اسلامي انصار تهران؛

500 نسخه كتاب به كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان اهدا شد

در راستاي جشنواره «بحار كتاب،انوار دانايي3» 500 نسخه كتاب توسط خيريه كانون اسلامي انصار تهران به كتابخانه عمومي آيت اله هاشمي قمبوان شهرستان دهاقان اهدا شد.

30 /6/ 1400
مشاهده
اهداي 160 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد
در راستاي جشنواره«بحار كتاب،انوار دانايي3» صورت گرفت؛

اهداي 160 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد

در راستاي جشنواره «بحار كتاب،انوار دانايي3» 160 نسخه كتاب توسط انتشارات رسالت قلم به كتابخانه عمومي مسجد جامع عطاآباد شهرستان دهاقان اهدا شد.

18 /5/ 1400
مشاهده