فهرست

شهرستان دهاقان

دوره تخصصي تربيت مربي مهدويت برگزار می شود
با همکاری کتابخانه عمومی آيت الله محمدحسين خرد و موسسه فرهنگي دارالمهدي (عج) شهرستان دهاقان؛

دوره تخصصي تربيت مربي مهدويت برگزار می شود

دوره تخصصي تربيت مربي مهدويت با همکاری با همکاری کتابخانه عمومی آيت الله محمدحسين خرد و موسسه فرهنگي دارالمهدي (عج) شهرستان دهاقان برگزار می شود.

27 /10/ 1401
مشاهده
محفل انس با قرآن در كتابخانه آيت الله محمدحسين خرد برگزار می شود
با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی؛

محفل انس با قرآن در كتابخانه آيت الله محمدحسين خرد برگزار می شود

محفل انس با قرآن با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و انس مردم با قرآن در كتابخانه آيت الله محمدحسين خرد دهاقان برگزار می شود.

27 /10/ 1401
مشاهده