فهرست

شهرستان خور و بيابانك

كتاب «روایت ناتمام » در جلسه شوراي اداري شهرستان خوروبيابانك معرفي شد
به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و اجرای مصوبه انجمن شهرستان؛

كتاب «روایت ناتمام » در جلسه شوراي اداري شهرستان خوروبيابانك معرفي شد

به منظور ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و اجرای مصوبه انجمن شهرستان منابع طرح کتابخوان ماه و كتاب «روایت ناتمام» در جلسه شوراي اداري شهرستان خوروبيابانك معرفي شد.

10 /2/ 1402
مشاهده
بازدید نماینده مردم شریف خوروبیابانک و نایین در مجلس از کتابخانه عمومی شهدای خور
با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان خووربیابانک انجام شد؛

بازدید نماینده مردم شریف خوروبیابانک و نایین در مجلس از کتابخانه عمومی شهدای خور

نماینده مردم خوروبیابانک و نایین در مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوروبیابانک از کتابخانه عمومی شهدای خور بازدید کرد.

10 /2/ 1402
مشاهده