فهرست

شهرستان خوانسار

مسابقه كتابخواني با محوريت کتاب «من و کتاب» برگزار می شود
به همت اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار؛

مسابقه كتابخواني با محوريت کتاب «من و کتاب» برگزار می شود

بمسابقه كتابخواني با محوريت کتاب «من و کتاب» به همت اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار برگزار می شود.

21 /8/ 1401
مشاهده
ویژه برنامه حسینیه کتاب با محوریت کتاب «خون خدا: گزارشی از عاشورای سال 61 هجری» برگزار شد
به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوانسار؛

ویژه برنامه حسینیه کتاب با محوریت کتاب «خون خدا: گزارشی از عاشورای سال 61 هجری» برگزار شد

ویژه برنامه حسینیه کتاب با محوریت کتاب «خون خدا: گزارشی از عاشورای سال 61 هجری» به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوانسار در کتابخانه عمومی آيت الله ميركبير خوانساري برگزار شد.

10 /6/ 1401
مشاهده