فهرست

شهرستان خمينی شهر

سرمایه‌گذاری در امر مطالعه به رشد فرهنگی جامعه کمک می‌کند
معاون فرماندار خمینی‌شهر؛

سرمایه‌گذاری در امر مطالعه به رشد فرهنگی جامعه کمک می‌کند

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمینی‌شهر در سال جاری به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.

11 /7/ 1400
مشاهده
نشست‌ دانايي، بصيرت، شور حسيني برگزار شد
به میزبانی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمینی‌شهر؛

نشست‌ دانايي، بصيرت، شور حسيني برگزار شد

نشست‌ دانايي، بصيرت، شور حسيني به میزبانی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمینی‌شهر برگزار شد.

24 /6/ 1400
مشاهده