فهرست

شهرستان خمينی شهر

مسابقه كتابخواني از متن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در شهرستان خميني شهر برگزار مي شود
در راستاي ترویج فرزندآوری و رشد جمعیت؛

مسابقه كتابخواني از متن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در شهرستان خميني شهر برگزار مي شود

در راستاي ترويج فرهنگ فرزند آوري و عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري، مسابقه كتابخواني از متن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در شهرستان خميني شهر برگزار مي شود.

26 /10/ 1401
مشاهده
نمايشنامه خواني «معماي شام» در خميني شهربرگزار  شد
همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني؛

نمايشنامه خواني «معماي شام» در خميني شهربرگزار شد

به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني، نمايشنامه «معماي شام» در ويژه برنامه ابر مرد در خميني شهر برگزار شد.

19 /10/ 1401
مشاهده