فهرست

شهرستان خمينی شهر

   جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان خميني شهر  برگزار شد
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی؛

جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان خميني شهر برگزار شد

جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان خميني شهر با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني به رياست امام جمعه خميني‌شهر و با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس برگزار شد.

23 /9/ 1400
مشاهده
سرمایه‌گذاری در امر مطالعه به رشد فرهنگی جامعه کمک می‌کند
معاون فرماندار خمینی‌شهر؛

سرمایه‌گذاری در امر مطالعه به رشد فرهنگی جامعه کمک می‌کند

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمینی‌شهر در سال جاری به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.

11 /7/ 1400
مشاهده