فهرست

شهرستان خمينی شهر

ویژه‌برنامه «زيست خردمندانه در سرزمين فردوسي» در كتابخانه الغدير خميني‌شهر
به مناسبت روز پاسداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي برگزار شد؛

ویژه‌برنامه «زيست خردمندانه در سرزمين فردوسي» در كتابخانه الغدير خميني‌شهر

به مناسبت روز پاسداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي ویژه‌برنامه «زيست خردمندانه در سرزمين فردوسي» در كتابخانه الغدير خميني‌شهر برگزار شد.

29 /2/ 1403
مشاهده
ویژه‌برنامه «شهر فرنگ رضوی» در غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان
همزمان با دهه کرامت برگزار شد؛

ویژه‌برنامه «شهر فرنگ رضوی» در غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان

همزمان با دهه کرامت ویژه‌برنامه «شهر فرنگ رضوی» به میزبانی اداره کتابخانه‌های عمومی خمینی‌شهر در غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی اصفهان برگزار شد.

29 /2/ 1403
مشاهده